Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Infotilaisuus ikäihmisten perhehoidosta

Infotilaisuus kunnantalon valtuustosalissa maanantaina 20.2.2017 klo 17.00 ikäihmisten perhehoidosta.

 

TERVETULOA KAIKKI ASIASTA KIINNOSTUNEET!

 

Ikäihmisten perhehoito, hoivaa ja huolenpitoa perheessä

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto.
Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon
perustana. Mahdollisuus osallistua perheen arkeen omien voimavarojen ja halun mukaan tukee toimintakykyä
ja luo ikäihmiselle elämänlaatua. Perheessä eläminen antaa usein ikäihmiselle virikkeitä.

 

Perhehoidosta säädetään perhehoitolaissa. Perhehoidon järjestäminen tulee perustua hoidettavan tarpeisiin ja
se tulee järjestää hoidettavan edun mukaisessa paikassa.

 

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan.
Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen
kotiutumista sairaalahoidon jälkeen.

 

Perhehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus
tai turvattomuuden tunne.

 

Perhehoitoon siirtymistä edeltää sama palvelutarpeen arviointi kuin muihinkin kunnallisesti järjestettäviin palveluihin.
Perhehoidon sopimus tehdään toimeksiantosopimuksena PoSa:n ja perhehoitajan välilä. PoSa valvoo tekemiensä
sijoitusten toteutumista perhehoitolain mukaisesti.

 

Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Ennakkovalmennus
järjestetään Perhehoitoliiton ikäihmisten ennakkovalmennusohjelman mukaisesti ja valmennus voidaan järjestää
myös muiden toiminta-alueiden kanssa yhteisesti.


Takaisin