Lehmät

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Ilmoittautuminen peruskouluun ja esiopetukseen Karviassa

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Syksyllä 2017 aloittavat koulunsa vuonna 2010 syntyneet lapset.

 

Esitäytetty ilmoittautumislomake jaetaan nykyisille esioppilaille ja muut koulutulokkaat saavat lomakkeen
koulutoimistosta.

 

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin
alkamiseen, tulee mahdollisimman pian toimittaa tätä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto Karvian
kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

 

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Karvian Yhtenäiskoulun tiloissa vuonna 2011 syntyneille lapsille.
Ilmoittautumislomake lähetetään Karvian kaikille vuonna 2011 syntyneille lapsille väestörekisteritietojen mukaan.
Ilmoittautumislomakkeen saa myös tulostettua tästä esiopetukseen ilmoittautuminen tai koulutoimistosta.

 

Esiopetuksen ja perusopetuksen 1-luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, kun koulumatka on lyhintä
käyttökelpoista reittiä 3 km tai enemmän.

 

Ilmoittautumislomakkeet on toimitettava koulutoimistoon 17.2.2017 mennessä.


Tutustumispäivä ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta


Takaisin