nuija

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Urakkatarjouspyyntö

Karvian esittävän taiteen katsomo

Tarjouspyynnön kohde:

Karvian kunta pyytää Teiltä tarjousta kokonaishintaurakkana Karvian esittävän taiteen katsomon
rakennusteknisistä töistä laadittujen suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti/laajuudessa.

Rakennusurakkaan kuuluu kahden katsomon ja yhden näyttämön kantavien rakenteiden (teräspilarit,
-palkit ja -ristikot sekä liimapuupalkit) ja niiden betoniperustuksien (teräspilareiden pilarianturat) sekä
yläpohjien rakentaminen suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Lisäksi urakkaan kuuluu
näyttämö- ja katsomorakennuksien julkisivuverhoilua varten tehtävien betoniperustuksien rakentaminen ja
salaojien asentaminen edellä mainittujen rakennuksien ympärille. Rakennusurakkaan kuuluvat työt ja
hankinnat on tarkemmin eritelty urakkaohjelmassa ja rakennusselostuksessa.

Asemapiirustuksessa esitetyt muut rakennukset ja rakennelmat pihoineen rakentaa rakennuttaja omana
työnään. Lisäksi rakennuttaja suorittaa katsomoiden ja näyttämön rakennustöitä myös osittain omana työnään.

Urakka-aika:

Urakka-aika on 14.8.2017 - 30.9.2017. Tarkempi urakka-aika ilmenee urakkaohjelmasta.

Tarjouksen antaminen:

Tarjoaja voi pyytää tarjouspyyntöasiakirjoja kunnanrakennusmestarilta sähköpostitse osoitteesta:
jaakko.kallioniemi(at)karvia.fi

Tarjoaja saa vastausviestissä web-linkin projektipankkiin, josta tarjouspyyntöasiakirjat voi ladata omalle
tietokoneelleen.

Mikäli tarjoaja haluaa tarjouspyyntöasiakirjat paperiversiona, ne voi tilata omatoimisesti käyttämästään
kopiolaitoksesta.

Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöasiakirjoihin. Vaihtoehtoisiin suunnitelmiin perustuvia tarjouksia ei
huomioida. Tarjous tulee laatia käyttäen tarjouspyyntöön liitettyä tarjouslomaketta.

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa urakkaohjelmassa mainitut asiakirjat.

Valintaperuste:

Urakoitsijan valintaperusdteena on kokonaishinnaltaan halvin tarjous.

Hylkäämisperusteet:

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa
tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset
joko kokonaan tai osittain ilman korvausvelvollisuutta.

Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle.

Tarjouksen jättäminen:

Tarjous on tehtävä täyttämällä tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjous on toimitettava
viimeistään 7.6.2017 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen
Karvian kunta, tekninen toimi, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia tai jaakko.kallioniemi(at)karvia.fi.
Kirjekuoreen tai sähköpostiin otsikkoon tulee laittaa tunnus "Karvian esittävän taiteen katsomo, rakennusurakkatarjous".

Mikäli tarjous lähetetään sähköpostina määräaikaan mennessä, on se kuitenkin varmistettava toimittamalla kaikki
alkuperäiset täytetyt lomakkeet tilaajalle kolmen arkipäivän kuluessa.

Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje tai sähköposti on saapunut tilaajalle ennen
tarjouksen jättöajan päättymistä. Myöhästyneet - ja perutut tarjoukset palautetaan takaisin avaamattomina.

Tarjousasiakirjojen julkisuus:

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia
määräyksiä ja kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaiduuden
luonteinen tai sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita tarjouksessa erikseen.

Tarjouksen voimassaolo:

Tarjoukset ovat sitovia siihen asti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu jonkun urakoitsijan kanssa, kuitenkin
enintään 30 päivää tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan yli.

Sopimuksen solmiminen:

Tilaaja ilmoittaa valitulle urakoitsijalle tarjouksen ehdollisesta hyväksymisestä väittömästi sen jälkeen, kun se on
suorittanut tarjousten vertailun. Lopullinen, tilaaja sitova sopimus syntyy, kun tilaaja ja urakoitsija ovat urakka-
neuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu.

Lisäkysymykset:

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee osoittaa tilaajalle sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) vuorokautta
ennen laskenta-ajan päättymistä. Kysymykset ja vastaukset saatetaan kaikkien tarjoajien tietoon sähköpostilla
mahdollisuuksien mukaan ainakin viisi (5) vuorokautta ennen tarjouksien sisäänjättöajan umpeutumista. Tilaajaa
sitovat ainoastaan kirjallisesti annetut tiedot.

Kysymykset osoitetaan:

Karvian kunta, tekninen toimi, Jaakko Kallioniemi, 044 275 4767, jaakko.kallioniemi(at)karvia.fi.

Karviassa 15.5.2017