nuija

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Kuulutukset

Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskeva asemakaavamuutos

Karvian kunnanhallitus on kokouksessaan 22.5.2017 § 122 päättänyt asettaa Karvian Kirkonkylän
kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevan asemakaavan muutoksesta laaditun ehdotusvaiheen
kaavamateriaalin nähtäville. Alue sijaitsee keskustaajamassa, sen ydinalueella Kylä-Karviantie varrella ja
sen pinta-ala on noin 3,0 ha.

Kaavan tarkoituksena on muuttaa kaava vastaamaan alueen olemassa olevaa maankäyttöä ja nykyisiä
alueeseen liittyviä tavoitteita.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän
ajaksi tutustumista ja kommentointia varten. Kaava-aineisto on nähtävillä 13.6. - 12.7.2017 Karvian kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua ehdotusvaiheen kaava-aineistoon ja esittää mielipiteensä
asiasta kirjallisesti nähtävänä oloajan kuluessa (MRL 62 §, MRA 30 §, vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa).

Muistutukset ja huomautukset tulee tehdä kirjallisena 12.7.2017 mennessä osoitteeseen: Karvian kunta,
kunnanhallitus, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.

Lisätietoja:
Aluearkkitehti Ilmari Mattila, PL 36, 38701 Kankaanpää, 044 577 2726, ilmari.mattila(at)kankaanpaa.fi
Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia, 044 275 4767, jaakko.kallioniemi(at)karvia.fi

Kunnanhallitus

Kaavaehdotus, kaavaseloste
Kaavakartta
Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot