vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Kunnan tukimuodot yrittäjille

Tukea myönnetään kunnassa toimiville yrityksille valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.
Siinä tapauksessa että yritys/yrittäjä hakee useampia alla mainittuja tukia ovat tuet yleensä enintään 1000 €/vuosi.

Markkinointituki

Markkinointitukea yrityksen markkinoinnin kehittämiseen myönnetään 50% verottomista markkinointikustannuksista,
kuitenkin enintään 1000 €/vuosi. Avustus maksetaan kuittia vastaan jälkikäteen.

Koulutustuki

Yrittäjän toimialaan liittyvien koulutusten kohdalla korvataan verottomista kurssimaksuista 50%,
enintään 1000 €/vuosi. Avustus maksetaan kuittia vastaan jälkikäteen.

Nuorten kesätyöllistämistuki

Nuorten kesätyöllistämiseen myönnetään yrittäjille, jotka ovat työllistäneet karvialaisen nuoren vähintään 4 viikon ajaksi,
vähintään 6 tunnin päivittäisellä työajalla. Tukea myönnetään vuonna 1994 - 2003 syntyneelle nuorelle, (v. 2018).
Kesätyöllistämistukea voidaan maksaa mikäli tukiehtojen edellytyksenä oleva 120 tuntia täyttyy touko-elokuun välisenä aikana.


Tuen suuruus on 500 € kesätyöntekijää kohti. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden työsuhteiden
perusteella. Tukihakemukset 31.5.2018 mennessä Karvian kuntaan tai Kankaanpään työvoimatoimistoon.
Kesätyöllistämistuen hakemisesta ilmoitetaan Ylä-Satakunta lehdessä ja kunnan www-sivuilla. Tulosta vuoden 2018 hakemuslomake tästä.

Hakemusten määrästä riippuen, tukea makstaan yhden tai useamman kesätyöntekijän osalta yritystä kohti.
Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä. Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on
liitettävä kuittijäljennökset suoritetuista maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta.

Palveluseteli

Palveluseteli on mahdollista myöntää kunnan alueella toimiville yrityksille, maatiloille tai yksityisille henkilöille.
Palveluseteleitä voidaan myöntää enintään 1000€, vuosittain/saaja. Saaja voi olla yritys, maatila tai yksityinen henkilö,
joka harjoittaa yritystoimintaa tai aloittaa yritystoiminnan Karviassa. Palveluseteliä ei myönnetä ainoastaan
maataloustuotantoa harjoittavalle maatalousyrittäjälle.
Palvelusetelin myöntämisestä päättää tapauskohtaisen harkinnan perusteella elinkeinoasiantuntija tai kunnanjohtaja,
joka arvioi palvelutarpeen ja tekee palvelusetelipäätöksen. Elinkeinoasiantuntija määrittelee asiakkaan kanssa hankittavan palvelun,
minkä jälkeen asiakas valitsee palveluntuottajan. Saatuaan palvelusetelipäätöksen asiakas valitsee ja tilaa palvelun.
Palveluseteli on voimassa palvelusetelipäätöksessä määriteltyyn palveluun tai palveluun tai palveluihin. Palvelusetelin tarjoaman ajan
ylittävästä konsultoinnista tai asiakkaalle tehtävistä muista palveluista sopivat asiakas ja palveluntarjoaja keskenään, eikä kunta ole niiden
kustannuksista miltään osin vastuussa. Palvelun tuottaja raportoi neuvonnan jälkeen kuntaa neuvonnan tuloksista määrämuotoisella
lomakkeella ja laskuttaa palvelusetelin arvon Karvian kunnalta. Kunta pyytää myös asiakkaalta arvion neuvonnan tuloksekkuudesta.
Palvelusetelillä tuotettavat palvelut:
1.Yrityksen perustamisprosessin erityiskysymykset (verotus, apporttiomaisuus, sopimukset, selvitykset, yhtiöjärjestykset ja -sopimukset)
2.Yritysmuodon muutokset
3.Hinnoittelu
4.Energianeuvonta
5.Hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen
6.Omistajanvaihdos
Palveluseteliä voidaan käyttää myös markkinoinnin kehittämiseen ja asiakkuuksien kartoitukseen tai muuhun yrityksen kehittämiseen liittyvään toimintaan. 

Ne tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jona ne on myönnetty.
Tuettavan yrityksen kotipaikkana tulee olla Karvia.
Avustukset myönnetään kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä

Yrittäjäkoulutukset

Yrittäjät voivat esittää koulutustoivomuksiaan kuntaan.

Alkavien yrittäjien neuvonta ja tuet

Alkavien yrittäjien neuvonnasta vastaa elinkeinoasiamies Matti Arkko.

Maksuton neuvonta sisältää:

  • aloitusneuvonnan
  • rahoitusneuvonnan
  • starttirahaneuvonnan
  • tilapalvelut
  • omistajanvaihdospalvelut
  • hankeneuvontaa

Ilmaista neuvontaa ja tukea annetaan liikeidean kehittämiseen, kannattavuuslaskelmien tekoon, rahoitustarpeen arviointiin,
yritysmuotojen vahtoehtojen punnitsemiseen, perustamisasiakirjojen laadintaan sekä tehdään starttiraha-lausuntoja.

Toimitilapalvelut

Kunnan toimitila-asioissa yhteys kunnanjohtajaan. 
Yrittäjä voi lähettää myydään/vuokrataan tms. ilmoituksensa jpeg-kuvan kera osoitteella karvia(o)karvia.fi ja matti.arkko(o)karvia.fi.
Omat yhteystiedot oltava ilmoituksessa tulevia asiakastiedusteluja varten.

Yrittäjien ja elinkeinojen kehittämisen julkisen palveluverkon kuvaus

Karvian kunta kuuluu osana palveluverkostoon, johon kuuluu mm. Satakunnan TE-toimisto,
ProAgria Satakunta, Sataedun ammattiopisto ja aikuiskoulutus, Prizztech Oy, Finnvera Oyj, Satakunnan oppisopimustoimisto, Tekes,
ELY-keskus sekä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry.
Yrittäjän lähtökohdista ja tarpeista kartoitetaan, ovatko esim. strattiraha, kehittämis- ja investointituet mahdollisia.
Tärkeää on tiedostaa julkisen sektorin verkostomainen toiminta ja eri toimijoiden palvelut.