keskustan ilmakuva

vaakuna

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia(at)karvia.fi, www.karvia.fi
Virasto avoinna arkisin klo 08:00 - 15:45

Willi Karvia


Karvia yrittäjille

Karviassa panostetaan voimakkaasti yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja uuden yritystoiminnan syntymiseen. Karvian elinkeinorakenteessa palvelujen osuus on 43,7%, alkutuotanto 28,2%, jalostuksen osuus on 28%.

Karvian yrittäjien ja kunnan päättäjien vuoropuhelu on jatkuvaa ja avointa, yhteistyössä myös kuntalaisten kanssa rohkea ja päättäväinen kehitystyö on tuottanut paljon tulosta viimevuosina.

Kuntaan sijoittuva tai toimitiloja hakeva yrittäjä ota yhteyttä kunnanjohtajaan tai elinkeinoasiamieheen. Kauttamme saat tarvitsemasi palvelut ja kontaktit.

Hankkeet

Vuoden 2011 aikana kunnassa toteutui hanke, Karvian elävöittäminen, jossa pyrittiin löytämään uusia asukkaita tyhjillään oleviin myytäviin kiinteistöihin.
Myytävät asunnot ja tontit löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Kunta kuntalaisille => Asuminen => Myytävät asunnot ja tontit.
Vuonna 2012 toteutettiin Uusien palvelujen kehittäminen sekä toimintakeskus Karviaan -hanke.

Uusia hankkeita lähdetään kunnassa toteuttamaan hyvien ideoiden ja tarpeiden pohjalta nopeallakin aikataululla.